A- A A+

Gevolgen

De gevolgen van hersenletsel worden voornamelijk bepaald door de plaats, de ernst en de omvang van het aangedane deel van de hersenen en niet door de oorzaak.
De mogelijke gevolgen kunnen worden verdeeld in lichamelijke en psychische gevolgen. De lichamelijke en psychische gevolgen kunnen in verschillende combinaties voorkomen waardoor ze kunnen leiden tot grote problemen bij de diverse activiteiten.

 

Mogelijke gevolgen

Lichamelijk Cognitie  Gedrag en emotie  Persoonlijkheid 
 • Bewustzijnsdaling
 • Verlammingen
 • Ademhaling
 • Temperatuurregulatie
 • Coördinatie
 • Beweging (motorische traagheid, overbeweeglijkheid)
 • Gevoel (pijnwaarneming)
 • Overige zintuiglijke functies (zien, horen, ruiken, proeven, evenwicht)
 • Spraak: dysarthrie
 • Stoornissen van de functie van blaas en darmen
 • Stoornissen in seksuele functies
 • Vermoeidheid
 • Hormoonhuishouding  
 • Geheugen en leren
 • Aandacht en concentratie
 • Handelingsinzicht
 • Taalstoornis: afasie
 • Tempo van informatieverwerking
 • Waarneming: neglect
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Plannings- en organisatieproblemen
 • Beperkte probleemoplossing
 • Executieve functies
 • Inzicht in eigen problematiek

 

 
 • Apathie
 • Initiatieverlies
 • Prikkelbaarheid / irritatie
 • Stemmingsverandering of -wisselingen
 • Woede-uitbarstingen / agressie
 • Ontremd gedrag
 • Eetontremming
 • Libidoverandering
 • Decorumafname
 • Risico zoekend gedrag
 • Emotionele vervlakking
 • Dwanglachen / dwanghuilen
 • Egocentriciteit
 • Afname invoelend vermogen
 • Veranderd gevoel voor humor
 • Moeite met relativeren
 • Gestoord ziektebesef / ziekte-inzicht  
 • Psychose
 • Stemmingsstoornis
 • Angststoornis
 • Posttraumatische stresstoornis
 • Dwangstoornis
 • Chronische rouw peerna af systeem
 
 
Lichamelijke gevolgen
Ook hiervoor geldt dat de gevolgen afhankelijk zijn van de locatie en de ernst van de beschadiging en zich dus op diverse gebieden kunnen uiten. Het meest bekend zijn de gevolgen op motorisch gebied ( het bewegen): de halfzijdige verlamming, spasme, coördinatie en bewegingsstoornissen ( onwillekeurige bewegingen) etc. 
 Daarnaast kunnen er ook verstoringen ontstaan op het gebied van de sensibiliteit  (het gevoel), op zintuiglijk gebied ( zien, horen, smaak, ruiken) en vegetatieve functies (stofwisseling, bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering). Ook moeheid vormt een veelgehoorde klacht na hersenletsel.
 

Psychische gevolgen

Stoornissen in aandacht, concentratie, geheugen
Stoornissen op deze gebieden komen regelmatig voor na hersenletsel. Deze stoornissen kunnen na verloop van tijd minder worden of zelfs herstellen. 
Bijvoorbeeld: duur, gerichtheid en tempo van activiteit.

Stoornissen in de oriëntatie in ruimte, tijd en persoon
Deze stoornissen kunnen langdurig aanwezig zijn en werken sterk beperkend in het sociale leven. 
Bijvoorbeeld: personen niet kunnen plaatsen in situatie of in je leven, routes vergeten.

Onvermogen tot plannen en organiseren
Het aanpassingsvermogen wordt hierdoor verminderd. 
Bijvoorbeeld: problemen om in logische volgorde activiteiten te ondernemen zoals koffie te zetten, aankleden , ergens naar toe gaan. Moeite hebben met structuur van een dagindeling vast te houden. 

Verminderd of geen ziekte-inzicht
Ziekte-inzicht is van wezenlijk belang voor het slagen van de behandeling. Daarnaast kan het bijdragen aan spanningen tussen de getroffene en diens omgeving.
Bijvoorbeeld: Getroffene ziet niet in dat er beperkingen zijn in zijn functioneren, omgeving ziet dit wel. 

Emotionele veranderingen ( komen regelmatig voor
Emotionele vervlakking (weinig diepgang in emoties), emotionele labiliteit (huilen zonder aanleiding) stemmings- en gedragsveranderingen (achterdocht, argwaan).

Persoonlijkheidsveranderingen
Apathie (= initiatiefvermindering), ontremd gedrag, verhoogde prikkelbaarheid, agressieve reacties. Het karakteristieke gedrag van de persoon is veranderd. Afasie ( taalstoornissen), agnosie ( onvermogen een voorwerp te herkennen) en apraxie ( onvermogen om een doelbewuste handeling uit te voeren). 

Psychiatrische stoornissen
(angststoornissen, stemmingsstoornissen, posttraumatische stressstoornis , psychose). Deze stoornissen komen incidenteel voor en kunnen worden behandeld door een psychiater.
De omvang, ernst en duur van de gevolgen zijn bij iedereen anders en het is lastig om vooraf een prognose te geven over de mate van herstel.
Veel mensen met een vorm van hersenletsel gaan na een ziekenhuisbezoek of –opname naar huis. Een deel met een verwijzing voor verdere behandeling in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Een ander deel zonder advies/verwijzing voor verdere behandeling. Dit laatste betekent vaak niet dat er geen beperkingen of gevolgen zijn van het hersenletsel.

 

Mocht u de indruk hebben dat er sprake is van een of meerdere van bovenstaande gevolgen van hersenletsel, neemt u dan contact op met uw huisarts en informeer naar behandelmogelijkheden. Kijk ook bij: Instrumenten om NAH te herkennen

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017