A- A A+

Diagnostiek en behandeling

Praktijk Hulp bij hersenletsel

De praktijk is gespecialiseerd in psychologische hulp (1e en 2e lijn) aan mensen met hersenletsel (NAH). Het motto is: hersenletsel heb je nooit alleen en er wordt ook hulp geboden aan de mantelzorgers of (overige) gezinsleden en het sociale systeem van de getroffenen. Daarnaast kunnen mensen terecht voor neuropsychologisch onderzoek (NPO), psycho - eductie, deskundigheidsbevordering en coachingtrajecten op maat. De praktijk heeft een landelijke functie.

Er wordt gewerkt met BIG geregistreerde Gz (neuro)psychologen en zijn gevestigd in Maarn (Utrechtse Heuvelrug) en sinds 2012 ook in Amsterdam. 

Website:  www.hulpbijhersenletsel.nl

Telefoonnummer: 0343-442416 

 

BRAVIS Ziekenhuis

In het Bravis worden mensen met NAH (zoals CVA, MS, parkinson en contusio cerebri) behandeld door een gespecialiseerd multi-disciplinair revalidatieteam.
Het team wordt gecoördineerd door de revalidatiearts. Bij  de verschillende diagnosegroepen wordt standaard specifieke klinimetrie afgenomen. Tijdens de revalidatie vindt frequent overleg plaats met alle disciplines om de behandelingen op elkaar af te stemmen.
Specifieke deskundigheid bestaat er in het FZR voor de behandeling van spasticiteit: paramedisch, medicamenteus en met Botuline.

Contactgegevens Revalidatie:
Bergen op Zoom:
Telefoon: 088-7067310
De poliklinische revalidatiebehandeling in Bergen op Zoom is gevestigd op de tweede verdieping.

Roosendaal:
Telefoon: 088-7068493
De poliklinische revalidatiebehandeling in Roosendaal is gevestigd op de begane grond, route 117 

https://www.bravisziekenhuis.nl

 

REVANT REVALIDATIECENTRUM BREDA

Revalidatie voor volwassenen
Uw leven kan totaal veranderen door een chronische ziekte, acute aandoening of ernstig ongeval. Dagelijkse activiteiten als lopen, werken, sporten, eten en douchen zijn dan niet zo vanzelfsprekend meer. Ook een aangeboren aandoening kan leiden tot blijvende problemen in uw dagelijkse bezigheden. Revant helpt u om de draad van uw leven zo goed mogelijk op te pakken.

Revalideren in West-Brabant en Zeeland
Revalidatie kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. Bij poliklinische revalidatie volgt u een gedeelte van de dag behandelingen in het revalidatiecentrum. Bij klinische revalidatie wordt u tijdelijk opgenomen in een van onze klinieken.
Revant is gevestigd op verschillende locaties. Zo wordt u snel en dicht bij huis geholpen. Revalidatiecentrum Breda is een klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum. De Wielingen is een poliklinisch revalidatiecentrum in Terneuzen en Lindenhof is een klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum in Goes.

Revalidatieprogramma's
U kunt bij Revant terecht voor onder meer:
 • neurologische revalidatie (spierziekte, MS, hersenletsel)
 • cognitieve revalidatie
 • revalidatie na amputatie of groot ongeval
 • longrevalidatie
 • hartrevalidatie
 • revalidatie na dwarslaesie
 • spasticiteitbehandeling
 • revalidatie bij handletsel of armproblematiek
 • reumarevalidatie
 • oncologische revalidatie: tijdens en na behandeling
 • arbeidsrevalidatie (zie ook www.vroegeinterventie.nl)
 • revalidatie bij pijnklachten
Onze revalidatieartsen houden consulten in de verpleeghuizen in Breda en Zeeland.

Telefoonnummer: 076-5797900
www.revant.nl

 

GGZ OOST BRABANT LOCATIE HUIZE PADUA te Boekel

Er zijn verschillende vormen van zorg en behandeling bij NAH Huize Padua. Ons aanbod bestaat uit een polikliniek voor onderzoek, ambulante behandeling, en nazorg. Daarnaast hebben we twee klinieken, waar revalidatie en rehabilitatie worden aangeboden en een voorziening voor langdurig verblijf. Ook bieden we consultatie aan verwijzers en ketenpartners.
De behandeling op Huize Padua kent drie aandachtgebieden:
 • Somatische revalidatie:
  Somatische (lichamelijke) revalidatie is onder meer gericht op verbetering van de motoriek en de mobiliteit zoals lopen en rolstoelgebruik.
 • Cognitieve revalidatie:
  Hersenletsel heeft vaak cognitieve defecten tot gevolg. Dit zijn stoornissen in uw waarneming, taal of denken (geheugen, aandacht, concentratie). Bij revalidatie richten we ons samen met u vooral op het benutten van de capaciteiten die u wél heeft.
 • Behandeling van bijkomende gedragsproblemen en andere psychologische- en psychiatrische problemen:
  Bij veel cliënten treden door het hersenletsel veranderingen op in het gedrag. Onze behandeling varieert van gesprekken tot het voorschrijven van medicijnen. Ook besteden we aandacht aan toekomstverwachtingen die anders zijn geworden door het hersenletsel.
Telefoonnummer 0492-84600
www.ggzoostbrabant.nl

 

HET EPILEPSIECENTRUM KEMPENHEAGHE

Onderzoek en multidisciplinaire behandeling van epilepsie Vestiging Kempenheaghe te Heeze:
Telefoonnummer: 040-2279022,
www.kempenheaghe.nl
Vestiging Dr. Hans Berger Kliniek te Oosterhout:
Telefoonnummer: 0162-481800,
www.kempenhaeghe.nl

 

GROOT KLIMMENDAAL

NAHersenletsel:
Voor revalidatiecentrum Klimmendaal is Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) één van de speerpunten. Bij de behandeling van deze problematiek speelt, met name in de chronische fase (vanaf circa 3-4 maanden na het hersenletsel), cognitieve revalidatie een belangrijke rol. Cognitieve revalidatie wil zeggen behandeling van gevolgen van hersenletsel die niet altijd direct zichtbaar zijn voor de buitenwereld, zoals problemen met het geheugen, concentratie, planning en communicatie.
Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem
-          informatie over mogelijkheden m.b.t. diagnostiek en behandeling bij CVA en andere neurologische aandoeningen telefoonnummer  026-3526100
-          informatie over mogelijkheden bij NAH 026-3526170
www.grootklimmendaal.nl

 

REVALIDATIECENTRUM LEIJPARK

Revalidatiecentrum Leijpark biedt poli-klinische en klinische behandelingen voor mensen met NAH.
Zowel de poliklinische - als de klinische revalidatie is onderverdeeld in drie fases: de observatiefase, de behandelfase en afrondingsfase. U komt in aanmerking voor poliklinische revalidatie na NAH als de gevolgen van het letsel uw dagelijks leven beïnvloeden, maar u wel in staat bent om veilig thuis te verblijven.
Locatie Leijpark
088 - 31 32 000
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.libranet.nl

 

NEUROPSYCHIATRIE, GGZ MONDRIAAN

Uitgebreide diagnostiek en behandeling van complexe meervoudige problemen op het gebied van gedrag, psychiatrische stoornissen en persoonlijkheidsverandering als gevolg van NAH Locatie VIJVERDAL, Vijverdalseweg 1 te Maastricht;
043-3685318 of 043-3685325.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zorglijn Neuropsychiatrie, 043-3685311.
www.vijverdal.nl

 

GGZ ALTRECHT, AFD VESALIUS

Wat doet Neuropsychiatrie Vesalius?
Neuropsychiatrie Vesalius stelt diagnoses, behandelt, adviseert en voert wetenschappelijk onderzoek uit.

Diagnostiek
Eén van de kernactiviteiten van Neuropsychiatrie Vesalius is het stellen van een neuropsychiatrische diagnose. Het gaat hierbij om complexe problematiek. De diagnostiek vindt plaats in de zogenaamde Diagnostiek- & Adviestrajecten. Deze trajecten biedt Vesalius zowel op diverse locaties en ook bij andere zorginstellingen.

De Diagnostiek & Adviestrajecten van Vesalius bestaan uit de volgende onderzoeken:
 • beeldvormend onderzoek (MRI)
 • psychiatrisch onderzoek
 • neuropsychologisch en/of intelligentie-onderzoek
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • ergotherapeutisch onderzoek
 • logopedisch onderzoek
 • psychomotorisch onderzoek
Patiënt en familie/begeleiding ontvangen de resultaten van de onderzoeken in een kort en begrijpelijk overzicht dat de sterke en zwakke kanten van het functioneren van de patiënt weergeeft.

Behandeling en begeleiding
Bij Neuropsychiatrie Vesalius staan wij ervoor om mensen met ernstige en complexe cognitieve/neuropsychiatrische symptomen excellente specialistische diagnostiek en behandeling te bieden zodat zij hun rol in de samenleving kunnen (her)pakken. Hierbij blijven wij kijken naar mogelijkheden, ondanks de vaak forse beperkingen die mensen ervaren. Dat doen wij samen met de patiënt, naastbetrokkenen, ketenpartners en ervaringsdeskundigen. Wij hebben de ambitie om onderscheidend te zijn en in de ketenzorg ons aandeel in herstelondersteunende behandeling steeds te verbeteren.

Neuropsychiatrie Vesalius
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden
tel. 030-3103215
fax. 030-3103217

 

GGZ Regio

Binnen de afdeling GGZ Netwerk Ouderen kunnen mensen met NAH  terecht voor behandeling. Breda 
telefoonnummer 076-5241000

 

KONINKLIJKE VISIO

Het Loo erf heeft expertise met meervoudige beperkingen zoals Niet Aangeboren Hersenletsel en Visus. Locatie het Loo erf te Apeldoorn,
www.visio.org
Cliëntservicelijn 088 585 85 85.

Locatie Breda
Heerbaan 14-40
4817 NL Breda
T 088 585 87 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inloopspreekuur: vrijdag 13.00 - 16.00 uur

 

NAH FYSIO NET

Nah fysio net is een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten bij NAH in West Brabant.

www.nahfysionet.nl  
Centraal emailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ERGOTHERAPIE

- Advies en behandeling.
- Cognitieve revalidatie therapie

Praktijk voor ergotherapie te Breda en Made
Telefoonnummer 076-5496716

Geysen & van Steenderen
www.ergotherapiemaatwerk.nl

 

ERGOTHERAPIE BREDA

Het werkgebied is o.a. regio Breda, Etten-Leur en Zundert, de ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in NAH www.ergotherapiebreda.nl
06-54284330 of 06-13680385

 

EXTRAMURALE BEHANDELING DOOR LOGOPEDIE FYSIO- EN ERGOTHERAPIE AAN HUIS

Advies en behandeling. Via CIRCONFLEX zorg en wonen te Zevenbergen 0168-350500
www.surplus.nl

 

PRAKTIJK "GRAAF HENDRIK 111 LAAN"

Fysiotherapie Telefoonnummer 076-5213280

 

PARKINSON NET BREDA

ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten,logopedisten en ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van parkinson.   Telefoon: 024-3614701
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.parkinsonnet.nl

 

 

ADAPT ARBEIDSDIAGNOSTIEK & TOELEIDING

Arbeidsdiagnostiek:
Om alle mogelijkheden. Beperkingen en onmogelijkheden van zowel de cliënt als een mogelijke baan kan er gebruik worden gemaakt van Arbeidsdiagnostiek. Arbeidsdiagnostiek is een beeldvormings- en een besluitvormingsproces, waarbij een uniek totaalbeeld wordt verkregen om de hulpvraag binnen de specifieke situatie te begrijpen met het oog op advisering, probleemoplossing en trajectbegeleiding. De arbeidsdiagnostiek bij Adapt kan bestaan uit verschillende soorten onderzoek. Welk onderzoek wordt ingezet, is afhankelijk van de vraagstelling.

De volgende soorten onderzoek kunnen worden ingezet:
 • onderzoek naar arbeidscapaciteiten en/of arbeidsinteresse;
 • onderzoek naar de psychische belastbaarheid;
 • psychologisch onderzoek (IQ-bepaling);
 • persoonlijkheidsonderzoek;
 • neuropsychologisch onderzoek.
Werkgebied Adapt:
West- en Midden Brabant
Grotestraat 70a
5151 JG Drunen
0416 343 031
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.adapt-reintegratie.nl

 

NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK EN BEHANDELING KOBUSSEN& PARTNERS

Alleen voor volwassenen. Business Park, Kamer 1.07 en 1.11
4825 BC Breda
www.kobussen-partners.nl
T: 073) 522 05 03

 

PAUWER

Pauwer toelichting:
Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel.
Vele cliënten maken gebruik van ons uitgebreide pallet aan diensten die variëren van arbeid en educatie tot recreatie. Wij bieden zinvolle invulling van de dag, waardigheid en comfort.

Behandeling Hersenz:
Hersenz is een behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Als u klaar bent met revalideren, wilt u uw leven weer oppakken. Als u dan problemen tegenkomt, wilt u beter leren omgaan met uw beperkingen. Opnieuw meer grip krijgen op uw situatie. Daarnaast wilt u misschien hulp bij het verwerken van emoties en het accepteren van veranderingen in uw leven.
www.pauwer.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
088 - 61 19 933

 

CENTRUM VOOR CONSULTATIE EN EXPERTISE

Zorgverleners die vastlopen met een cliënt kunnen voor advies terecht bij het CCE. Het gaat om cliënten met ernstig probleemgedrag of grote kans dat te ontwikkelen. Het CCE is een uitgebreid netwerk van deskundigen met specifieke kennis en ervaring. Zij geven advies op maat en kunnen helpen bij de uitvoering van dat advies.

regio Zuid
Postbus 143
5500 AC Veldhoven

De Plank 100
5504 ED Veldhoven
T 088 - 44 66 140
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.cce.nl 

 

VAN ZUILICHEM POLIKLINISCHE REVALIDATIEGENEESKUNDE

 

Hoofdvestiging Oud Gastel
Mgr. Meeuwissenstraat 6
4751 HK Oud Gastel
Tel. 0165-512257
Fax. 0165-514204
Faxmail 084 730 3537
E-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Neven locaties zie website
http://vanzuilichemzorg.nl/revalidatiegeneeskunde

 

 

RECUPER PSYCHO-MEDISCHE PRAKTIJK BIEDT SPECIALISTISCHE GGZ NAH AAN IN DE POLI TE ROTTERDAM OF TER PLAATSE

Flyer NAH

K.P. van der Mandelelaan 90
3062 MB Rotterdam
T 010 452 5545
www.recuper.nl

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017