A- A A+

Groepswerk, Zelfhulpgroepen en Informatiebijeenkomsten

Informatieavond NAH

  • Twee keer per jaar, in maart en september, organiseert de werkgroep mantelzorg NAH een informatieavond voor mantelzorgers van mensen met NAH. Er wordt deskundige uitleg gegeven over NAH, de gevolgen en wat dat kan betekenen voor getroffenen en hun mantelzorgers. Voor informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 076-5265540 of 0168-356555.

Informatiebijeenkomsten revalidatiecentrum Breda

  • Voorlichting betreffende NAH, groepsgewijs in een gesloten groep, 5 bijeenkomsten, voor revalidanten, partners en familieleden.
  • Voorlichting aan partners en familieleden, 5 bijeenkomsten in een gesloten groep voor revalidanten met een CVA.
  • Meeloopdagen voor familieleden.
  • MS-groep 10 bijeenkomsten waarbij informatie wordt gegeven over MS.

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017