A- A A+

Zorghotel en NAH-hotel

Het verblijf in het zorghotel is altijd tijdelijk van aard en kan variëren van enkele dagen tot maximaal drie maanden. Redenen tot verblijf in het Zorghotel kunnen zijn; 
  • vakantie van de vaste dagelijkse (mantel) zorger
  • aansluitend na ontslag uit het ziekenhuis
  • Het tijdelijk ontbreken van zorg thuis
  • Wanneer de zorg thuis tijdelijk te zwaar wordt

ZORGHOTEL MERLINDE VAN ZORG- EN BEHANDELCENTRUM ELISABETH TE BREDA
http://www.zorghotelbreda.nl/
Aanmelden voor het zorghotel kan via telefoonnummer 076-7513000

ZORGHOTEL TE VEGHEL
Annaboulevard 6
5406 PZ Uden
Telefoonnummer: 0413-313000, www.zorghotelveghel.nl
Voor opname in het zorghotel heeft u een indicatie nodig van het CIZ, www.ciz.nl

NAH Hotel
Volledig naar eigen wensen en ideeën ingevuld met diverse mogelijkheden aan creatieve, recreatieve en educatieve activiteiten NAH Hotel De Witte Berken te EPE
NAH Hotel Le.Sicht te OUDEGA
Informatie via telefoonnummer : 058-2563839
www.nahhotel.nl

 

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017